Canon van Stein

Canon van Nederland

Canon van Nederland

In 2006 werd “de Canon van Nederland” aan het Nederlandse volk gepresenteerd. Deze canon beschrijft vijftig hoogtepunten uit de Nederlandse geschiedenis. Deze hoogtepunten, de zogenaamde “vensters” hebben tot doel de bewustwording en de discussies te bevorderen.

Lees meer


Regiocanons

Regiocanons

In navolging op de Nederlandse Canon verschenen in meerdere regio’s en plaatsen een eigen geschiedenis canon om mensen op deze wijze ook te laten nadenken over de regionale en plaatselijke geschiedenis. Zo verscheen in 2009 ook "de Canon van Limburg".

Lees meer

 
Ook Stein heeft haar eigen geschiedenis. Twee leden van de sectie Archeologie hebben een poging gedaan de eerste “vensters” van de geschiedenis van Stein te openen. Het is niet “de” geschiedenis van Stein, het zijn slechts bijdragen tot de geschiedenis van Stein.
 
De landelijke Canon is verdeeld in tien tijdvakken en daarbinnen worden vijftig kenmerkende aspecten behandeld. In de Canon van Stein worden telkens de kenmerkende landelijke aspecten kort belicht en aangevuld met specifieke plaatselijke gebeurtenissen die nauw aansluiten op dit landelijke thema. Er is zeker geen sprake van volledigheid, het zijn slechts plaatselijke aanvullingen die in lessituaties betrokken kunnen worden als landelijke thema’s worden behandeld. Het verbinden van de landelijke thema’s naar de plaatselijke historie brengt de geschiedenis in handbereid en bevordert het historisch en cultureel bewustzijn bij jong en oud.
 
De eerste 20 vensters kunnen ter beschikking worden gesteld. Elk venster is te openen door het achterliggend pdf-bestand te openen. Elk venster bestaat uit 1 A-4’tje. Aaneengesloten achter elkaar gelegd vormen ze samen een tijdlijn: de groene pijl duidt op de landelijke geschiedenis, de gele pijl op de geschiedenis van Stein.
Voor de vensters is gebruik gemaakt van diverse websites, met name geschiedenissites en sites met betrekking tot de landelijke canon. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van plaatselijke geschiedbronnen.
 
Jagers en boeren
1.1  De eerste boeren -  Bandkeramiek in de regio. Klik hier voor de PDF
1.2  De steen-, brons- en ijzertijd - Archeologische vondsten. Klik hier voor de PDF
 
Grieken, Romeinen en Germanen
2.1 Het Romeinse Rijk – Romeinse sporen in Stein. Klik hier voor de PDF
2.2 Willibrord en Bonefatius – Servatius en sporen van het Christendom. Klik hier voor de PDF
 
Monniken en ridders
3.1 Karel de Grote – Merovingers en Karolingers in Stein. Klik hier voor de PDF
3.2 Het Nederlands – Heerlijkheid Stein en Heren van Stein. Klik hier voor de PDF
 
Steden en staten
4.1 Het Poldermodel en Floris V – Het geslacht van Stein. Klik hier voor de PDF
4.2 De Hanze – Vier adellijke geslachten in Stein. Klik hier voor de PDF
 
Ontdekkers en hervormers
5.1 Erasmus en Luther – Bronckhorst Batenburg. Klik hier voor de PDF
5.2 Karel V en Filips II – De Wallen van de Baronie. Klik hier voor de PDF
5.3 De Beeldenstorm – Protestants Stein. Klik hier voor de PDF
5.4 Willem van Oranje – Gebroeders Bronckhorst Batenburg. Klik hier voor de PDF
 
Regenten en vorsten
6.1 De Republiek – Vrije Rijksheerlijkheid Stein. Klik hier voor de PDF
6.2 V.O.C. – Het testament. Klik hier voor de PDF
6.3 De Beemster – De Maasvaart. Klik hier voor de PDF
6.4 De Grachtengordel – De Merode. Klik hier voor de PDF
6.5 Hugo de Groot – Rechtmatig bezit. Klik hier voor de PDF
6.6 De Bijbel – Het “gedwongen” huwelijk. Klik hier voor de PDF
6.7 Rembrandt van Rijn – De markies de Merode. Geen PDF voorhanden.
6.8 De Atlas van Blaeu – Het Kasteel van Stein. Geen PDF voorhanden.

Bezoekersinfo

Het museum is weer toegankelijk, echter alleen na voorafgaande aanmelding.

Dit kan bij voorkeur per e-mail: info@stichtingerfgoedstein.nl

of telefonisch via  046 433 8919

Openingstijden Museum

Maandag en vrijdag
van 10.00 tot 16.00 uur
De overige dagen alleen op afspraak.
Graag minimaal één week van te voren te reserveren.

Bezoektijden Kasteelruïne

Voor groepen vanaf 10 personen op afspraak te bezoeken

Bezoektijden Kloosterkerkhof

Vrij toegankelijk.

Openingstijden Heemkunde

Maandag 19.00 - 22.00 uur
Woensdag 13.30 - 16.30 uur

Multifunctionele Ruimte "De Hoppenkamp"

Maandag en vrijdag
van 10.00 tot 16.00 uur
De overige dagen alleen op afspraak.
Graag minimaal één week van te voren te reserveren.


Entree Museum: € 4,50 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis.
Entreeprijs Museum voor groep 10 personen of meer: € 3,50 p.p.
Entree Kasteelruïne: € 4,50 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis.
Entreeprijs combi Museum/Kasteel: € 7,50

Entreeprijs Museum/Kasteel zustervereniging: € 2,25 Combi voor zustervereniging: € 4,50

Groepsbezoeken vanaf 10 personen aan het museum -buiten de gewone openingstijden- enkel op afspraak: email of telefoon: 046-4338919 (bereikbaar tijdens openingsuren)

Route naar Hoppenkampstraat 14-A Stein

Route Hoppenkampstraat 14 Stein A

We use cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.